SGK  Anlaşmamız Bulunmamaktadır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tüm operasyonları kapsamaz. Önceden danışmanız gerekmektedir.
Anlaşmalı Özel Sağlık Sigortaları ile kabul edilen hastalar, yapılan harcamalarını faturaları ve raporları ile sigorta firmasından tahsil edebilir.
Yapılan Operasyona göre % 100 ile % 60 arasında ödeme alabilirler.


Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili operasyon ve tetkiklerin bazılarında;
örneğin küretaj operasyonunda özel sigorta veya sgk ile birlikte kullanılan tamamlayıcı sağlık sigortaları operasyon bedellerini KARŞILAMAZ .